วาฬเกยตื้น

วาฬเกยตื้น
Title Name Nick IG VDO
Soprano ขนิษฐา ม่วงปลอด
Khanitta Muangplod
แอ๋ม

Amp

Amphioxuz03
Soprano ภูริชา ลำธารทอง
Puricha Lumthantong
อุ้ม
Oum
oumraak
Soprano มนทกานต์ สังขรัตน์
Montakarn Sangkarut
ฟ้า

Fah

fah_m.tk
Alto พิมพ์พร
พรหมอินทร์
Pimporn Prominn
ปาล์มมี่

Palmy

palmiiie
Alto นิษฐกานต์ เอกอัครจิรธรณ์
Nitthakan Aekakharajirathron
ฟ้า
Fah
fahnitt
Tenor Arttachai wongsuwan เหล้า
Beer
notsweet22
Tenor สุรัฐ อชิรเสนา
Surat Achirasen
แฟ้ม
Fam
Baritone วิสุทธา ไอศวรรยานุภาพ
Visuttha Isawanrayanupab
เซนต์
Saint
stmusics
Bass พรธีรา ชัยพฤกษ์นุกูล มีน
Mean