หนังสือโน้ตเพลงคริสเตียน (โน้ต&คอร์ด)

฿999.00

1.10 ปลาวาฬ
2.เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ
3.เชื่อจึงรับใช้
4.เติมให้เต็มล้น
5.เทฝนลงมา
6.เปี่ยมรัก
7.เยซูผู้ไถ่ที่งามเลิศ
8.เร้าในใจ
9.เราจึงมีชัยในพระองค์
10.เราทุกคน (สรรเสริญ)
11.เวลาเอลียาห์
12.เสริมกำลังใหม่
13.เหนือโลกา
14.แด่พระองค์ที่ข้ารัก
15.โห่ร้อง
16.ในนามเยซู
17.ในพระนามพระเยซู
18.ในอ้อมแขนพระองค์
19.ให้พระองค์เป็นหนึ่ง
20.ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
21.กางเขนคือชีวิต
22.ก้าวต่อไป
23.ขอสัญญา
24.ข้าจะร้อง (ออกพระนาม)
25.คำอธิษฐาน
26.คือพระคุณอัศจรรย์
27.ฉันเต็มใจมากล่าว
28.ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป
29.ชั่วนิรันดร์
30.พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
31.พระองค์ดี