หนังสือโน้ตเปียโน เพลงไทยอมตะ เล่ม1

฿999.00

รวมเพลงไทยอมตะ ทั้งสิ้น 10 เพลง ดังนี้ รายชื่อเพลง

1. กุหลาบเวียงพิงค์ (อรวี สัจจานนท์)

2. ข้องจิต (สุนทราภรณ์)

3. พรหมลิขิต (สุนทราภรณ์)

4. รักคุณเข้าแล้ว (สุเทพ วงศ์คำแหง)

5. เรือนแพ (ชรินทร์ นันทนาคร)

6. วนาสวาท (เบิร์ด & หนูนา)

7. สายทิพย์ (ศรัญญา ส่งเสริมสวัสดิ์)

8. หนึ่งในร้อย (สวลี ผกาพันธุ์)

9. หยาดเพชร (ชรินทร์ นันทนาคร)

10. หวงรัก (สุเทพ วงศ์กำแหง)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5_CKdJRUw_qRc2R7xI4t2vBNzSf6iVC6