หน้า 2

VOICE OVER SERVICE

รับพากย์เสียง หรือบรรยายสำหรับงานหลากหลายรูปแบบ อาทิ Spot โฆษณา, การ์ตูน Animation, รายการโทรทัศน์, สื่อ Multi Media และประชาสัมพันธ์ต่างๆ, ตลอดจนงาน Presentation ฯลฯ ทั้งสไตล์ทางการ กึ่งทางการ หรือบันเทิง ครอบคลุมทุกความต้องการ เพื่อผลงานคุณภาพของคุณ

SERVICES

พากย์ และให้เสียงสำหรับงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งเสียงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ผลิตสื่อ Presentation ในรูปแบบตามแต่จะตกลง อาทิ Powerpoint, VDO Present

งานแปล และงานเขียนภาษาอังกฤษ