รัญชนา เรืองรัตนพงศ์ (บีม) class sing+guitar
 • นางสาว รัญชนา   เรืองรัตนพงศ์
 • ชื่อเล่น บีม
 • เรียนวิชา  sing+guitar
 • ความคาดหวังในการเรียน  มีความเชี่ยวชาญในการเล่นดนตรี
 • โทร 099-3128388
 • คอร์ส 12 ครั้ง (มูลค่า 9000.- บาท ลด 10 % =8,100.- บาท)
  – วันที่เริ่มเรียน 21 พฤศจิกายน 2563 หมดอายุ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
  – ใบเสร็จค่าเรียน 
 • ครั้งที่ 3/10 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.
  เรียน…….
 • ครั้งที่ 2/10 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.
  เรียน….
 • ครั้งที่ 1/10 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.
  เรียน…