S__2113548

ST STUDIO

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

สวัสดีครับผมชื่อ วิสุทธาไอศวรรยานุภาพ ผมเริ่มเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็ก เล่นดนตรีในโบสถ์ เป็นนักดนตรีอาชีพตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมและเริ่มสอนดนตรีตอนอายุ 16 ทั้งนี้ยังฝึกทักษะในการแกะเพลง เรียบเรียงเสียงประสาน ทำโน้ต จนเรียนจบดนตรีจากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถาบันแห่งนี้ ผลิตนักดนตรีมาแล้วมากมายอาทิ เช่น Acapella7, Etc, นิวจิ๋ว ฯลฯ
ผมเคยสอนในหลายสถาบันดนตรีไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่า, Kpn, โรงเรียนประถม มัธยม จนถึงระดับอุดมศึกษา หลังจากนั้นจึงผันตัวเองมาทำงานทางด้าน เรียบเรียงเสียงประสานเป็นหลัก ทำหนังสือเพลง ตลอดทั้งชีวิตก็อยู่ในแวดวงดนตรี เปียโน ขับร้องประสานเสียง เล่นเครื่องสาย เครื่องเป่า เปิดรับประสบการณ์ความสนุกสนานกับเครื่องดนตรีแทบทุกชนิดตามโอกาสจะเอื้ออำนวย
จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในวงการดนตรี การเรียน การสอน การทำโน้ตเพลง และเป็นนักดนตรีอาชีพ ผมอยากจะแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ ให้สาระบันเทิง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำความรู้จักกับคนที่รักการเล่นดนตรี ผมจึงตัดสินใจก่อตั้ง St.music Studio ขึ้นมา เพราะอยากให้แบ่งปันความสุขจากการเล่นดนตรีผ่านบทเพลงด้วยกันกับทุกท่าน
เพราะผมเชื่อว่าดนตรีคือภาษาสากลที่หลอมรวมความรู้สึกของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงกันได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราสิครับ