สอนทำเว็บ

? ?เลือกดูคลิปตามลำดับได้จากมุดโพสนี้นะครับ ??
ระดับความยากจะถูกแบ่งเป็น
? ง่ายมาก?? ง่าย??? ปานกลาง???? ยาก????? ยากมาก
✔ เนื้อหาหลัก ✔
Introduction 01
Introduction 02
EP01 – วิธีการติดตั้ง ระดับความยาก : ??
EP02 – plugin คืออะไร การเลือกซื้อและการติดตั้ง ระดับความยาก : ??
EP03 – theme คืออะไร และเลือกซื้ออย่างไรhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1211695295699733/ระดับความยาก : ?
EP04 – ทำความเข้าใจฟังก์ชั่นการทำงานhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1211703175698945/ระดับความยาก : ???
EP05 – การติดตั้ง theme และการใช้งาน demo ของ themehttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1212444525624810/ระดับความยาก : ????
EP06 – การสร้างเมนูhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1212447205624542/ระดับความยาก : ???
EP07 – การสร้างบทความhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1212450968957499/ระดับความยาก : ??
EP08 – การติดตั้งและตั้งค่า woocommercehttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1214814745387788/ระดับความยาก : ???
EP09 – การลงสินค้าhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1214823595386903/ระดับความยาก : ????
EP10 – การออกแบบหน้าเว็บไซต์https://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1217607401775189/ระดับความยาก : ?????
EP11 – การจัดการ headerhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1217609341774995/ระดับความยาก : ????
EP12 – การจัดการ footer และ widgethttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1217616008440995/ระดับความยาก : ???
EP13 – การสร้างแบบฟอร์มการตอบรับhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1217618878440708/ระดับความยาก : ????
EP14 – การแปลข้อความhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1217623358440260/ระดับความยาก : ???
✔ WORKSHOP ✔
EP01 – การจดโดเมนเนมhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1233392320196697/ระดับความยาก : ??
EP02 – การซื้อโฮสติ้งhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1233394733529789/ระดับความยาก : ??
EP03 – การทำให้เว็บไซต์ออนไลน์https://web.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1244685119067417/ระดับความยาก : ?
EP04 – การร่างแบบเว็บไซต์https://web.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1244688659067063/ระดับความยาก : ?????
EP05 – เริ่มติดตั้ง theme และตั้งค่าฟังก์ชั่น themehttps://web.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1244694735733122/ระดับความยาก : ?????
EP06 – เริ่มสร้างเมนูhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300948170107778/ (เนื่องจากคลิปวิดีโอเก่ามีปัญหาสามารถดูคลิปนี้แทนได้ครับ)ระดับความยาก : ???
EP07 – เริ่มสร้างหน้าเว็บไซต์https://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300987626770499/(เนื่องจากคลิปวิดีโอเก่ามีปัญหาสามารถดูคลิปนี้แทนได้ครับ)ระดับความยาก : ?????
EP08 – เริ่มลงสินค้าhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301013050101290///คลิปที่1https://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301031846766077///คลิปที่2(เนื่องจากคลิปวิดีโอเก่ามีปัญหาสามารถดูคลิปนี้แทนได้ครับ)ระดับความยาก : ???
EP09 – เริ่มสร้างแบบฟอร์มhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300955526773709/
ระดับความยาก : ??
EP10 – ตั้งค่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301063023429626///คลิปที่1https://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301072673428661///คลิปที่2https://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301078586761403///คลิปที่3(เนื่องจากคลิปวิดีโอเก่ามีปัญหาสามารถดูคลิปนี้แทนได้ครับ)ระดับความยาก : ????
EP11 – จัดการ header และ footerhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300960106773251///คลิปที่1https://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300973443438584///คลิปที่2(เนื่องจากคลิปวิดีโอเก่ามีปัญหาสามารถดูคลิปนี้แทนได้ครับ)ระดับความยาก : ????
EP12 – แปลข้อความกำลังอัพเดต…ระดับความยาก : ??
EP13 – การทำ seo ให้กับเว็บไซต์กำลังอัพเดต…ระดับความยาก : ?
✔ SPECIAL ✔
EP01 – ทำความเข้าใจ wordpress และการทำงานเบื้องต้นhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1297753017093960/ระดับความยาก : ?
EP02 – การเลือกซื้อโฮสติ้งhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1297771680425427/ระดับความยาก : ??
EP03 – การเลือกซื้อโดเมนเนมhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300918810110714/ระดับความยาก : ??
EP04 – การติดตั้งโปรแกรม FTPhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300922593443669/ระดับความยาก : ???
EP05 – การตั้งค่า FTPhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300930610109534/ระดับความยาก : ??
EP06 – การ FTP ไฟล์ขึ้นเว็บไซต์https://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300933516775910/ระดับความยาก : ??
EP07 – การติดตั้ง wordpresshttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300936046775657/ระดับความยาก : ???
EP08 – การติดตั้ง themehttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300937116775550/ระดับความยาก : ???
EP09 – การติดตั้ง pluginhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300938673442061/ระดับความยาก : ??
EP10 – การติดตั้ง demo themehttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300942873441641/ระดับความยาก : ????
EP11 – การออกแบบโครงร่างเว็บไซต์https://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300944783441450/ระดับความยาก : ????
EP12 – การสร้างเมนูhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300948170107778/ระดับความยาก : ?
EP13 – การสร้างแบบฟอร์มตอบกลับhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300955526773709/ระดับความยาก : ??
EP14 – การจัดการส่วนหัวhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300960106773251/ระดับความยาก : ???
EP15 – การจัดการส่วนท้ายhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300973443438584/ระดับความยาก : ????
EP16 – การออกแบบหน้าเว็บไซต์https://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1300987626770499/ระดับความยาก : ?????
EP17 – การลงบทความhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301000000102595/ระดับความยาก : ??
EP18 – การตั้งค่า woocommerce ตะกร้าสินค้าhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301013050101290/ระดับความยาก : ???
EP19 – การเพิ่มสินค้าhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301031846766077/ระดับความยาก : ?????
EP20 – การดึงสินค้าออกมาแสดงหน้าเว็บไซต์https://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301051873430741/ระดับความยาก : ??
EP21 – การแก้ไขและการลบสินค้าhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301059546763307/ระดับความยาก : ??
EP22 – การสมัครระบบ omise ระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิตhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301063023429626/ระดับความยาก : ????
EP23 – การติดตั้งระบบ omisehttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301072673428661/ระดับความยาก : ?
EP24 – การนำรหัส API มาใส่ในเว็บของเราhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301078586761403/ระดับความยาก : ???
EP25 – การเลือกซื้อ theme และ pluginhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301086370093958/ระดับความยาก : ???
EP26 – สรุปบทเรียนhttps://www.facebook.com/groups/1209053605963902/permalink/1301091896760072/ระดับความยาก : ?